Проверка на статус на пријава за штета

Податоци за проверка на статусот

При поднесено барање за штета добивате Пин преку СМС порака на бројот кој сте го навеле во пријавата. Доколку немате добиено пин Ве молиме обратете се во контакт центарот.

Податоци за пријавените штети

© 2019 Winner. Сите права задржани.